ME HOOLIME

"ME HOOLIME!" on meie peamine tegutsemismotiiv, mis näitab meie hoolivat suhtumist igapäevaelus ja ühendab töötajaid. See julgustab meid märkama ja tegutsema, olema aktiivsed mitte ainult töökeskkonna paremaks muutmisel, vaid osalema ka erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes ning keskkonnaprojektides. 

Me hoolime tulevikust ja teame, et saame olukorda muuta ainult siis, kui muudame iseennast. Sellepärast on jätkusuutlikkuse küsimused osa meie igapäevaelust. Meie jõupingutusi on tunnustatud vastutustundliku ettevõtte auhinna näol keskkonnakategoorias 2011 aastal Leedus. Püüame innustada nii oma töötajaid, partnereid kui ka tarbijaid olema keskkonnasõbralikud ning pakkuma välja ideid, kuidas muuta meie protsesse ja vahendeid, mida kasutame, veelgi efektiivsemaks. Propageerime ettevõttesiseselt ka energia, kütuse ja paberi kokkuhoidu ning jäätmete sorteerimist.

 

 

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED

Meie põhiväärtusteks on KVALITEET, KOOSTÖÖ JA SOTSIAALNE VASTUTUS. Soodustame läbipaistvaid suhteid kõikide partneritega ja järgime täpselt kõiki meile kohaldatavaid määrusi ja seadusi. Oleme teadlikud sotsiaalsest vastutusest ühiskonna ees ja meile on oluline olla keskkonnasõbralik.

Kvaliteet – püüame olla parimad kõiges, mida teeme. Määrame selged tegevuste mõõdikud ning jälgime neid pidevalt, et vastata iseenda ja partnerite ootustele. Teame, et peame õppima ja otsima efektiivsemaid lahendusi iga päev, et pakkuda partneritele ja klientidele veelgi paremaid teenuseid ning tagada toiduohutus

Koostöö – oleme alati avatud ja koostöövalmis. Vahetame efektiivselt informatsiooni tiimide, osakondade, turgude ja partnerite vahel. Usume, et tugev tiim jõuab kaugemale kui üksiküritaja. Oleme proaktiivsed ja paindlikud.

Sotsiaalne vastutus – jätkusuutlikkus on osa meie igapäevaelust. Harime oma töötajaid keskkonna teemadel ning kaasame töötajaid erinevatesse keskkonnatemaatilistesse projektidesse. Säästame loodust, hoides kokku paberit, elektrit, kütust ja jäätmeid. Toetame sotsiaalselt nõrgemaid gruppe.