Privaatsuspoliitika

SOTSIAALMEEDIA AUHINNAMÄNGUDE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Järgnev info kehtib Eugesta Eesti hallatavate brändide sotsiaalmeedialehekülgede puhul, milleks on: Eugesta Eesti Facebook'i ja Instagram'i leht,  Semper Eesti Facebook'i ja Instagram'i leht, Muumy Baby Eesti Facebook'i ja Instagram'i leht, Vuokkoset Eesti Facebook'i ja Instagram'i leht,  Neutral Eesti Facebook'i leht, Neutral Eesti Instagram'i leht.

Vastutav töötleja: Eugesta Eesti OÜ, reg.nr. 10028896, postiaadress: Rukki tee 5, Rae vald, Harjumaa; e-post: kampaania@eugesta.ee

Kontakt: Isikuandmete kaitse teemaliste küsimustega pöördu palun kampaania@eugesta.ee

Õiguslik alus ja eesmärk: Sinu isikuandmeid töödeldakse Sinu nõusoleku alusel ja meie õigustatud huvi elluviimiseks selleks, et valida välja auhinnamängu võitja ja toimetada võidetud auhind võitjani.

Avaldamine teistele: Vajadusel võime avalikustada Sinu isikuandmeid õiguskaitseorganitele, riiklikele institutsioonidele ja kullerfirmadele (auhinna kättetoimetamiseks).

Säilitamine: Kõiki auhindade käitlemisega seotud isikuandmeid säilitatakse e-posti aadressi kampaania[at]eugesta.ee arhiivis, kuid ei kasutata millekski muuks kui võitjatele auhindade saatmiseks.

Sinu õigused: Sul on õigus nõuda meilt oma isikuandmetele juurdepääsu, nende parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele ning samuti nõuda koopiat enda kohta käivatest töötlemise aluseks olevatest isikuandmetest ja õigus igal hetkel võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

Kirjeldatud õiguste realiseerimiseks esita palun meile vastavasisuline kirjalik palve.

Sul on õigus esitada kaebus ka järelevalveorganile kui leiad, et rikume Sinu õigusi.

Tagajärjed: Isikuandmete edastamine on vabatahtlik, kuid on eeldus auhinnamängus osalemiseks. Kui isikuandmeid Facebookis või Instagramis toimuva auhinnamängu võidu korral ei edastata, siis ei ole võimalik auhinnamängu võitjale auhinda saata. Facebookis ja Instagramis läbiviidavate auhinnamängude puhul on võimalik loosis osaleda ka ilma täiendavaid isikuandmeid (e-posti aadress ja telefoninumber) esitamata, kuid sellisel juhul peab isik võidu korral auhinnale ise järele tulema.

 

Värbamisprotsessi privaatsuspoliitika

Meil on väga hea meel, et tunnete huvi töötamise vastu meie ettevõttes.

Ülevaade kandidaatidelt kogutavate andmete säilitamise ja töötlemise kohta värbamise- ja valikuprotsessides.

Kinnitame, et salvestame ja töötleme andmeid, mida meile esitate, ainult meie volitatud isikute poolt värbamise eesmärgil (hindamaks Teie sobivust kandideeritavale ametikohale). Kui Te kandideerite erinevatele ametikohtadele või ei täpsusta kandideerimisel konkreetset ametikohta, töötleme Teie andmeid kõigi Teie profiilile vastavate ametikohtade värbamise- ja valikuprotsessides. Teie andmeid säilitatakse maksimaalselt 1 aasta alates värbamisprotsessi lõppemisest, seejärel hävitatakse Teie andmed nõuetekohasel viisil.

Teil on igal ajal õigus saada teavet meie poolt säilitatavate Teie kohta kogutud andmete ning Teid puudutavate otsuste tegemise kohta. Samuti kustutame Teie andmed kohe, kui Te selleks soovi avaldate.

Meie andmed: andmete vastutav töötleja on Eugesta Eesti OÜ, registrikood:  10028896, aadress: Rukki tee 5, Rae vald, Harjumaa, 75306 Eesti. Andmete turvalisuse või privaatsusega seonduvate küsimuste korral palume ühendust võtta e-posti aadressil: birgit.magi[at]eugesta.ee

Kandideerides annate oma nõusoleku, et jagame vajadusel Teie andmeid oma koostööpartneritega ainult sellel määral ja eesmärgil, mis on värbamisprotsessi raames vajalik.