ME HOOLIME

Meie töötajad on meile olulised. Soodustame läbipaistvaid suhteid kõikide partneritega ja järgime täpselt kõiki meile kohaldatavaid määrusi ja seadusi. Oleme teadlikud sotsiaalsest vastutusest ühiskonna ees ja meile on oluline olla keskkonnasõbralik.

MEIE SUURIM VÄÄRTUS ON MEIE INIMESED

Meie väärtused on kujunenud läbi "Eugesta eetikakoodeksi". Oleme uhked oma kogenud, motiveeritud ja paindliku meeskonna üle!

MEIE PEAMISED PÕHIMÕTTED:

  • Hoolime oma kolleegidest ja aitame neil üle saada professionaalsetest ja isiklikest probleemidest.
  • Toetame vastutuse võtmist ja algatusvõimet: kui tekib probleem, siis on alati võimalik leida sellele lahendus.
  • Soodustame töötajaid tegelema igapäevase ettevõtte elu juhtimise ja edendamisega.
  • Selleks, et tänapäeval olla pidevalt muutuvas keskkonnas konkurentsivõimeline, peab iga päev õppima. Seetõttu soodustame töötajate isiklikku arengut.
  • Iga töötaja esindab Eugestat.
  • Väärtustame oma partnereid ja kliente kõrgelt. Me vastame kõikidele küsimustele hiljemalt kaheksa töötunni jooksul.
  • Jälgime oma igapäevases elus keskkonnasõbalikke põhimõtteid.